Tanıtım

Eczacılık Fakültesi 16.03.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak (2012/2972 karar sayısı) 2809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile üç bölüme bağlı anabilim dalları ile kurulmuştur.

Fakültemizde;

- Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü;

Analitik Kimya Anabilim Dalı,

Biyokimya Anabilim Dalı,

Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı,

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

- Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü;

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı,

Farmakognozi Anabilim Dalı,

Farmakoloji Anabilim Dalı,

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı,

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı,

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı,

- Eczacılık Teknolojisi Bölümü;

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı,

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı,

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı,

Kozmetoloji Bilim Dalı

Radyofarmasi Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Yayın Tarihi: 18/09/2020
Okunma Sayısı: 212