Hakkımızda

Eczacılık Fakültesi 16.03.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak (2012/2972 karar sayısı) 2809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile üç bölüme bağlı anabilim dalları ile kurulmuştur. Fakültemizde; - Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü; Analitik Kimya Anabilim Dalı, Biyokimya Anabilim Dalı, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı - Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü; Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, Farmakognozi Anabilim Dalı, Farmakoloji Anabilim Dalı, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı - Eczacılık Teknolojisi Bölümü; Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı (Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı, Kozmetoloji Bilim Dalı) Radyofarmasi Anabilim Dalı bulunmaktadır. Eczacılık Fakültesinin vizyonu, eğitimde ve araştırmada mükemmelliği ve eczacılık mesleğinde liderliği hedeflediğini öğrencilere, eczacılık bilimleri ile uğraşanlara, ilaç sanayine, çalışanlara ve mezunlarına benimsetmektir. Eczacılık Fakültesi misyonu ise, yeni ilaç ve ilaç uygulama yöntemlerinin bulunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi aktarımı yoluyla ilaç endüstrisine destek olunması; güvenli ve etkin ilaç kullanımının optimize edilmesi; eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi yoluyla insan sağlığının iyileştirilmesi; tüm vatandaşlara temel eczacılık hizmetlerinin sağlanması misyonunu taşımaktadır

Sayısal Veriler

Çağrı Merkezi Sayısal Verileri