Misyon ve Vizyon

‍‍

Eczacılık Fakültesinin vizyonu, eğitimde ve araştırmada mükemmelliği ve eczacılık mesleğinde liderliği hedeflediğini öğrencilere, eczacılık bilimleri ile uğraşanlara, ilaç sanayine, çalışanlara ve mezunlarına benimsetmektir.

 

Eczacılık Fakültesi misyonu ise, yeni ilaç ve ilaç uygulama yöntemlerinin bulunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi aktarımı yoluyla ilaç endüstrisine destek olunması; güvenli ve etkin ilaç kullanımının optimize edilmesi; eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi yoluyla insan sağlığının iyileştirilmesi; tüm vatandaşlara temel eczacılık hizmetlerinin sağlanması misyonunu taşımaktadır.