Sıkça Sorulan Sorular

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’teki tanıma göre eczacının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlar.

b) İlacın analizlerini yapar.

c) İlacın farmakolojik etkisinin devamlılığı ile emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından gözetimini sağlar.

ç) İlaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğini sağlar.

d) İlaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaları bilgilendirir ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürütür.

e) Kozmetik imalathanesi, ilaç AR-GE merkezi, ecza deposu gibi müesseseleri açabilir veya bu tür resmî ya da özel müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.

 

Eczacılık Fakültesi mezunları; serbest eczanede çalışmanın yanı sıra kamu ve özelde hastane eczanelerinde, ilaç endüstrisinde, kozmetik sanayinde, ecza depolarında, akademik eczacı olarak Eczacılık Fakültelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kamu kurumlarında, analiz laboratuvarlarında, ilaç ve zehir merkezlerinde, uzman eczacı olarak klinik eczacılık ve fitofarmasi alanlarında hastanelerde olmak üzere pek çok farklı alanda çalışma olanağına sahiptir.

Eczacılık eğitimi; 5 (beş) yıllık teorik ve uygulama eğitimlerinin yanı sıra yoğun staj dönemlerinden oluşan bir eğitimdir. Gerekli AKTS’nin tamamlanmasının ardından öğrencilere “Eczacılık Fakültesi Lisans Diploması” verilir. Fakültede üç bölüm olmasına rağmen tek bir program olarak Eczacılık Programı’nda mezuniyet yapılmaktadır. Eğitim süresince öğrenciler bu anabilim dalları tarafından verilen dersleri alarak mezun olurlar.

Fakülte; Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknolojisi olmak üzere 3 (üç) bölüm ve bu bölümlerin altında anabilim dallarından oluşmaktadır.

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü; Analitik Kimya Anabilim Dalı, Biyokimya Anabilim Dalı, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı ve Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır.

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü; Farmakoloji Anabilim Dalı, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Farmakognozi Anabilim Dalı, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı ve Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır.

Eczacılık Teknolojisi Bölümü ise; Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Radyofarmasi Anabilim Dalı ve Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Ayrıca Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nın altında Kozmetoloji Bilim Dalı ve Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalları bulunmaktadır.
Eczacılık Fakültenizin eğitim dili nedir ve hazırlık programı bulunmakta mıdır?
Eczacılık Fakülte’mizin eğitim dili Türkçe’dir. Eğitimimizde hazırlık programı bulunmamaktadır.

Eczacılık Fakültesi’nde alınan eğitimler ile en az 300 AKTS’nin tamamlanmasının yanı sıra Staj I, Staj II, Staj III ve Staj IV zorunlu stajların tamamlanması sonucunda öğrenciler mezuniyet projesi hazırlayarak mezun olurlar.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden lisans diploması alabilmek için öğrencilerin ilgili yönerge hükümlerine göre düzenlenen stajlarını başarıyla tamamlamış olmaları zorunludur. Eczacılık diplomalarının ve bu mesleğe sahip kişilerin mesleki yeterliklerinin tanınabilmesi için Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin kamuya açık bir eczanede ya da hastanede bir eczacının denetiminde, ilaç üretim tesisi, tıbbi malzeme üretim tesisi, kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanlarıyla ilgili AR-GE merkezlerinde staj yapmaları gerekir.

Staj eğitim-öğretimi Staj I, Staj II, Staj III ve Staj IV olmak üzere dört dönemden oluşmaktadır. Staj I’i yapacak öğrenciler 4. yarıyıl dönem sonuna kadar, Staj II’yi yapacak öğrenciler 6. yarıyıl dönem sonuna kadar, Staj III’ü yapacak öğrenciler 8. yarıyıl dönem sonuna kadar, Staj IV’ü yapacak öğrenciler ise 9. ve/veya 10. yarıyıl dönem başında staj komisyonuna başvurmak zorundadır.

Staj I: Eczacılık Fakültesi lisans eğitiminin 4. yarıyıl sonundaki yaz döneminde 1 ay (20 iş günü) süre ile yapılan stajdır. Öğrenci staj yerini kendisi belirleyebilmektedir.

Staj II: Eczacılık Fakültesi lisans eğitiminin 6. yarıyıl sonundaki yaz döneminde 1,5 ay (30 iş günü) süre ile yapılan stajdır. Öğrenci staj yerini kendisi belirleyebilmektedir.

Staj III: Eczacılık Fakültesi lisans eğitiminin 8. yarıyıl sonundaki yaz döneminde 1,5 ay (30 iş günü) süre ile yapılan stajdır. Öğrenci staj yerini kendisi belirleyebilmektedir.

Staj IV: Eczacılık Fakültesi lisans eğitiminin 9. ve/veya 10. yarıyılında, Isparta il sınırları içinde 3 ay (60 iş günü) süre ile yapılan stajdır.‍

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak; öğrencilerimizin alması zorunlu derslerinin yanı sıra mesleki gelişimlerini artırmak için pek çok seçmeli derse sahibiz. Öğrencilerimiz eğitim süresince mesleki bilgi ve gelişimlerini artırmak amacıyla anabilim dallarımız tarafından verilen “İyi Laboratuvar Uygulamaları, Beslenme Biyokimyası, Bitkisel Çaylar, İlaç ve Kozmetiklerde Mikrobiyolojik Kontrol, İlaç Etkin Madde Sentez Tasarımı, Takviye Edici Gıdalar ve Nutrasötikler” gibi pek çok dersi seçebilmektedir.

Ayrıca öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimlerine önem veren bir fakülte olarak mesleki semeli derslerin yanı sıra sosyal/kültürel seçmeli dersleri de bünyemizde bulundurmaktayız. “Etkili Sunum Teknikleri, Eczacılıkta Topluma Hizmet Uygulamaları, Psikolojiye Giriş ve Bilim Tarihi” gibi seçmeli derslerimiz sosyal/kültürel seçmeli derslere örnek olarak verilebilir. 

Fakültemizde birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz ile yaptığımız “Beyaz Önlük Giyme Töreni”nin yanı sıra pek çok etkinlik yapılmaktadır. 2020 yılında yaşanan pandemi döneminde bile öğrencilerimiz ile iletişimimizi yapmış olduğumuz webinarlar sayesinde sürdürdük ve başarılı seminerler gerçekleştirdik. Webinar programlarımız meslekte etkili isimlerin katkıları ve sosyal anlamda başarılı kişilerin vereceği eğitimler ile sürdürülecektir.

Fakültemize ait öğrenci topluluklarımız, öğrencilerimiz ile aktif şekilde etkinlikler planlamakta ve öğrencilerin paylaşımlarını artırmaktadır. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki yüzden fazla öğrenci topluluğuna katılarak keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

E-Devlet’ten kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt için Fakültemize gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.
https://obs.sdu.edu.tr adresinden “Öğrenci No Öğren” linkini kullanarak TC kimlik numaranızı girmek suretiyle öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. Şifreniz TC Kimlik Numaralarınızın Son 8 hanesidir.
‍Yeni Kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtları OBS tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimizin ders kaydı yapmalarına gerek yoktur.
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenci kimlik kartları, sistemde kayıtlı olan fotoğraf ve bilgiler ile otomatik olarak yapılmaktadır. Fakülteniz öğrenci işlerinden teslim alabileceksiniz.
Yerel bir gazeteye zayi ilanı vererek veya polis tutanağı ile dekanlığa dilekçe vermelisiniz.
obs.sdu.edu.tr web adresine giriş yaptıktan sonra sol üstte yer alan öğrenci girişi kısmında Öğrenci Numaranızı ve Şifre kısmına (ilk defa giriyorsanız şifreniz T.C kimlik numaranızın son 8 hanesi) şifrenizi yazdıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz.
Üniversitemiz öğrencilerine üniversiteye kayıt yaptırmaları ile birlikte otomatik olarak kurumsal e-posta hesabı açılmaktadır. Duyuru ve haberlerin öğrencilerimize iletilmesinde, kablosuz ağa bağlanma, yemekhane vb. gibi her türlü işlemlerde  öğrenci numarasını içeren löğrencinumarası@ogr.sdu.edu.tr e-posta adresi kullanılacaktır.
Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde yapılır. Bu süre içerisinde normal öğrenim süresinde programı tamamlayamayan normal öğrenim öğrencileri katkı payını, ikinci öğretim öğrencileri ise ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci bilgi sisteminden  o yarıyılda alabileceği dersleri seçer.
Ders kaydı yapabilmeniz için üzerinizde öğrenim harcı borcu görünüyorsa bunu ödemeniz gerekmektedir. Halk Bankası veya Ziraat Bankası ATM lerinden veya İnternet Bankacılığı üzerinden öğrenci numaranızı girerek öğrenim harcınızı yatırabilirsiniz. Aksi takdirde ders kayıt ekranına giriş yapamaz ve derslerinizi seçemezsiniz.
Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler, Öğrenim süresini uzatan öğrenciler ve Lisans tamamlama ile kayıt yaptıran öğrencilerin harç ücreti devlet tarafından karşılanmaz ve kendileri öderler.
Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders bırakma ve ekleme (ekle-sil) tarihlerinde  düzeltebilir. Öğrenciler açılmayan seçmeli dersleri bırakıp açılan dersleri alabilirler.
Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci Eğitim-Öğretimin başladığı ilk iki hafta içerisinde haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini belgelemesi ve fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla bir seferde en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilir. Kayıt donduran öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.
Programlar ilk önce fakültemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Programın ilk günlerinde bazı yapılması zorunlu güncellemeler olabilmektedir. Bu sürede lütfen web sayfamızı takip ediniz. Programların kesinleşmesi ile öğrenci bilgi sistemine girişi yapılmaktadır.
Ders kaydı yapılmamıştır veya dersi bir başka şubede alıyor olabilirsiniz. Durumunuzu en kısa zamanda Öğrenci işlerine  bildirmeniz gerekmektedir.
Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayıp 1. sınıfa başlayacak öğrenciler eğitim öğretim ders başlama tarihinin ilk iki haftası içinde transkript ve ders içerikleri ile başvurmaları hâlinde yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına fakülte yönetim kurulu karar verir.
Vize sınavları dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı yoktur. Mazereti nedeniyle vize sınavına katılamayan öğrencilerden; son sınav tarihinden İtibaren bir hafta içerisinde başvuranlara yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
Vize sınavının başarı notuna katkısı %40, final veya bütünleme sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60’tır. Öğrenci bütünleme sınavına girerse bütünleme sınavından aldığı  not, final notu yerine geçer. 
Vize sınavına girmeyen öğrencilerin final veya bütünleme sınavlarına girmelerine engel bir durum yoktur. ‍‍
Vize notu ne olursa olsun final veya bütünlemeden 35 altında not alan öğrenci kesin olarak dersten başarısız olur.
Bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve/veya standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır.
‍FF veya FD ile başarısız olduğunuz veya yükseltmeye aldığınız derse devam zorunluluğu yoktur. Sadece sınavlarına girmek yeterlidir. NA notu ile kaldığınız derse devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Bütünleme sınavına girmek isteyen DD ve üstü harf notu alan öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir. FF ve FD notları için talep gerekmez.
-1 notu derse devam etmediğinizi gösterir ve harf karşılığı NA notudur. -2 notu sınava girmediğinizi göstermektedir. Vize notu -1 olan öğrenci final ve bütünleme sınavlarına giremez.
Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde dekanlığa yazılı olarak başvurabilirler. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kağıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç onbeş gün içerisinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur. 
Genel not ortalaması en az 2,00 olup mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten (FF veya FD) notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere verilen ek sınav hakkıdır. Bu sınavdan 46 ve üzeri not alan öğrenci mezuniyete hak kazanır.
Üstten ders alabilmek için GNO en az 2,50 olmalı ve başarısız ders olmamalıdır. Üstten ders alan öğrencinin erken mezun olma avantajının yanında 2. öğretim öğrencileri için üstten aldığı dersten kaynaklı %10 a girememe riski bulunmaktadır.
GNO 1.80 altında olan öğrenci dönemde en fazla 30 AKTS ders alabilir.
Genel Not Ortalamasına göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre olmak üzere ‍iki türlü yatay geçiş imkanı mevcuttur. Yatay geçişe ilişkin şartlar her yıl temmuz ayı içerisinde Üniversitemiz web sayfamızda ilan edilir. Ağustos ayında başvurular yapılmaktadır.
Başvurunun değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı vb. şartlar aranmaz. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki ÖSYM puanı,  geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması halinde kontenjana bağlı olarak yatay geçiş yapabilmesi mümkündür.
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş bir defadan fazla yapılamaz. Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1)  uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS Merkezi Yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları Yükseköğretim Kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler. GNO başarı notuna göre  yatay geçiş bir defadan fazla yapılabilir.
Üniversitemiz bünyesinde yaz okulunda açılacak olan derslere ilişkin duyuru her yıl haziran ayında OBS' de ilan edilmektedir.
Öğrenci yaz döneminde almak istediği ders eğer fakültemizde açılmamış ders ise  Üniversite dışında başka bir bölüm/programdan alabilir. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin içerik, kredi ve saat ölçütlerinin Fakültemiz yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.
Yaz Okuluna kayıt yaptıran öğrenci, toplam 20 AKTS ders alabilir.
Eğer ders programınızda çakışma yoksa Yaz okulunda açılan dersi öğrenci ekle silde bırakamaz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi için burayı tıklayınız.
Süleyman Demirel Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için burayı tıklayınız.
Farabi değişim programı için Farabi Koordinatörlüğü web sitesinden bilgi alabilirsiniz.
Mevlana değişim programı için Mevlana Koordinatörlüğü web sitesinden bilgi alabilirsiniz.
Erasmus değişim programı için Erasmus Koordinatörlüğü web sitesinden bilgi alabilirsiniz.
İletişim bilgilerinizi Öğrenci Bilgi Sistemi sayfanızdan yenileyebilirsiniz. Telefon numaralarınız ve mail adresleriniz, önemli durumlarda akademisyenlerin ve idari personelimizin size ulaşabilmesi için mutlaka güncellenmelidir.
GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri DD ve DC notlu dersleri, Genel not ortalaması (GNO’su) 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alırlar.
Eğitim-öğretim ders planında yer alan sayıda zorunlu/seçmeli derslerin tamamını alarak bu derslerden başarılı olan ve en az 2.00 GNO ile tamamlayan öğrenciler önce OBS sistemi üzerinden üniversite ve fakülte kütüphanelerine borcu olup olmadığını kontrol edip eğer borcu varsa kapatarak ilişiğini kesmelidir. Öğrenci kimliğinin aslı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile öğrenci işleri birimine giderek ilişik kesme formunu imzalamalıdır.
Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge için burayı tıklayınız.
Öncelikle fakültenizin öğrenci işleri ile irtibata geçmelisiniz.