Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kalite Çalışmaları

  Kalite Çalışmaları Kapsamında Yapılan İyileştirmeler için TIKLAYINIZ

Eczacılık Fakültesi AR-GE Komisyon Üyeleri için TIKLAYINIZ

Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ

Kariyer Temsilcileri İçin TIKLAYINIZ
Uzaktan Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ
Stratejik Plan Hazırlama İzleme ve Değerlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ

Birim Kalite Komisyonu için TIKLAYINIZ

Akreditasyon Komisyonu için TIKLAYINIZ

Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ

Dış Paydaşlar için TIKLAYINIZ

Birim Danışma Kurulu için TIKLAYINIZ

Uygulmalı Eğitimler (Staj) İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ
Yatay Geçiş İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ
Sınav İtiraz İşlemi İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ
Taşınır İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ
Maaş iş akış şeması için TIKLAYINZ
Doğrudan temin iş akış şeması için TIKLAYINIZ
Mazeret sınavı iş akış şeması için TIKLAYINIZ
Yurt içi görevlendirme iş akış şeması için TIKLAYINIZ
Yurt dışı görevlendirme iş akış şeması için TIKLAYINIZ
İdari işler iş akış şeması için TIKLAYINIZ

Eczacılık Fakültesi Birim Öz Değerlendirme Raporu (2023) için TIKLAYINIZ

Eczacılık Fakültesi Ar-Ge Faaliyet Raporu (2023) için TIKLAYINIZ

Eczacılık Fakültesi Birim Faaliyet Raporu (2023) için TIKLAYINIZ

Eczacılık Fakültesi Birim Çapraz Akran Değerlendirmesi Raporu (2023) için TIKLAYINIZ

Eczacılık Fakültesi Birim Öz Değerlendirme Raporu (2022) için TIKLAYINIZ

Eczacılık Fakültesi Ar-Ge Faaliyet Raporu (2022) için TIKLAYINIZ

Eczacılık Fakültesi Birim Faaliyet Raporu (2022) için TIKLAYINIZ

Eczacılık Fakültesi Birim Çapraz Akran Değerlendirmesi Raporu (2022) için TIKLAYINIZ

Eczacılık Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Ar-Ge Faaliyet Raporu (2021) için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Ar-Ge Faaliyet Raporu (2020) için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Öz Değerlendirme Raporu (2021) için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Faalityet Raporu (2021) için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Faaliyet Raporu (2020) için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Faaliye Raporu (2019) için TIKLAYINIZ
 
Eczacılık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu 17.10.2023 tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu 11.01.2023 tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu 07.10.2022 tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu 01.06.2022 tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu 02.02.2022 tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ 
Eczacılık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu 02.12.2021 tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu 28.08.2020 tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu 23.10.2020 tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

Eczacılık Fakültesi 2023-2024 Güz Dönemi Tutanakları için TIKLAYINIZ