Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kalite Çalışmaları

  

Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Kariyer Temsilcileri İçin TIKLAYINIZ.
Uzaktan Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Stratejik Plan Hazırlama İzleme ve Değerlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.

Birim Kalite Komisyonu için TIKLAYINIZ

Akreditasyon Komisyonu için TIKLAYINIZ

Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.

Dış Paydaşlar için TIKLAYINIZ

Dış Paydaş Danışma Kurulu için TIKLAYINIZ

Uygulmalı Eğitimler (Staj) İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ
Yatay Geçiş İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ
Sınav İtiraz İşlemi İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ
Taşınır İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu 02.02.2022 tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu 02.12.2021 tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi Birim Öz Değerlendirme Raporu (2021) için TIKLAYIN.
Eczacılık Fakültesi Birim Faalityet Raporu (2021) için TIKLAYIN.
Eczacılık Fakültesi Birim Faaliyet Raporu (2020) için TIKLAYIN.
Eczacılık Fakültesi Birim Faaliye Raporu (2019) için TIKLAYIN.

  Eczacılık Fakültesi Ar-Ge Faaliyet Raporu (2020) için TIKLAYINIZ.