Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

Doç. Dr. Senem AKKOÇ

Doç. Dr. Gülsen KENDİR

Doç. Dr. Tunahan DEMİRCİ