Birim Danışma Kurulu

Birim Danışma Kurulu

1.        Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN (Başkan)

2.        Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY (Üye)

3.        Prof. Dr. İffet İrem ÇANKAYA (Üye)

4.        Dr. Mevlüt BÜYÜKHELVACIGİL (Üye)

5.        Ecz. Hasan YILDIZ (Üye)

6.        Uzm. Ecz. İsmail ERÇİN (Üye)

7.        Ecz. Ramazan Ziya ÖRMECİ (Üye)

8.        Ecz. Yekta Bahattin ALPER (Üye)

9.        Ecz. Mustafa BAŞER (Üye)

10.      Arş. Gör. Meryem Kaplan (Sekretarya)

11.      Havva OĞUZTÜRK (Fakülte Sekreteri)