Farmasötik Mikrobiyoloji AD

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümünde yer alan Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı insanlarda hastalığa neden olan mikroorganizmaların yapı ve özellikleri ve bu hastalıkların tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemleri inceler. Ayrıca çeşitli antimikrobiyal ve mikrobiyal temelli tasarlanan ürünlerin, geliştirilmesi, etkinliklerinin araştırılması ile yeni nesil aşı ve hormon, antibiyotik, vitamin üretimi, farmasötik preparatlar ve kozmetiklerin mikrobiyolojik kalite kontrolleri, bakteriyel, viral, fungal ve paraziter infeksiyon etkenleri ile ilgili olarak temel ve kliniğe yönelik araştırmalar da farmasötik mikrobiyolojinin çalışma konuları arasında yer almaktadır.

Anabilim Dalımız, mikrobiyolojinin çok disiplinli bir alt dalı olan Farmasötik Mikrobiyoloji alanındaki temel kavramları iyi bir şekilde kavramış ve mesleğinin her alanında bu bilgileri etkin bir şekilde kullanabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Anabilim Dalı Tarafından Verilen Dersler

Zorunlu dersler

 • Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji  
 • Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Laboratuvarı

Seçmeli dersler

 • Antimikrobiyaller ve Akılcı Kullanımları
 • Eczacılıkta Sterilite
 • Hijyen ve Asepsi
 • Klinik Mikrobiyoloji
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • İlaç ve Kozmetiklerde Mikrobiyolojik Kontrol
 • Mikrobiyota ve Mikrobiyom
 • Bakteriyofajlar 
 • Aşılar
 • Bakteri Genetiği
 • Kan Ürünleri

Lisansüstü Dersler

 • Bakteriyel İletişim Mekanizmaları
 • Farmasötik Preperatlarda Mikrobiyolojik Analizler
 • Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler

 

Akademik Kadro

1- Doç. Dr. Ebru ÖNEM

2- Dr. Öğr. Üyesi Bashar İBRAHİM