Tarihçe

Eczacılık Fakültesi 16.03.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak  (2012/2972 karar sayısı)   2809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile üç bölüme bağlı anabilim dalları ile kurulmuştur.

Fakültemizde;

- Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü;

               Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, 

               Farmakognazi Anabilim Dalı,

               Farmakoloji Anabilim Dalı

               Farmasötik Botanik Anabilim Dalı,

               Farmasötik Kimya Anabilim Dalı,

               Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı,

- Eczacılık Teknolojisi Bölümü;

               Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Anabilim Dalı,

               Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

               Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

               Kozmetoloji Anabilim Dalı,

               Radyofarmasi Anabilim Dalı,

- Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü;

               Analitik Kimya Anabilim Dalı,

               Biyokimya Anabilim Dalı,

               Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı,

               Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Yayın Tarihi: 16/09/2013
Okunma Sayısı: 13018
Akademik Takvim