Öğrencilerimiz tarafında hazırlanan 20 proje TUBITAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü

2022/2. Dönemi 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında fakültemiz öğrencileri tarafında hazırlanan 20 proje TUBITAK tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür. Öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi tebrik eder başarılar dileriz.

Desteklenmesine karar verilen projeler;

PROJE 1
Proje Adı: Prostat Kanserine Karşı Test Edilecek Yeni Moleküllerin Hazırlanması
Öğrenci: Merve Sefa YEŞİL
Danışman: Doç. Dr. Senem AKKOÇ
PROJE 2
Proje Adı: Ficus carica subsp. carica L. üzerinde anatomik incelemeler ve bazı fenolik bileşiklerin miktar tayini
Öğrenci: Görkem İncircioğlu
Danışman: Doç. Dr. Gülsen Kendir
PROJE 3
Proje Adı: Vitis vinifera L. Atasarısı kültür çeşidi üzerinde bitkisel drog olma potansiyeli yönünden incelemeler
Öğrenci: Meryem Erol
Danışman: Doç. Dr. Gülsen Kendir
PROJE 4
Proje Adı: İnsan Serumundan Hyaluronidaz Enziminin Saflaştırılması ve Nanopartiküllere İmmobilizasyonyu
Öğrenci: Esmanur Çay, Şehed Keddur
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Başak GÖKÇE
PROJE 5
Proje Adı: Gül Posası Bazlı Leke Krem Formülasyon Tasarımı, Tirozinaz ve Elastaz Enzim Etkisi
Öğrenci: Duygu Vural, Şura Demir
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Başak GÖKÇE
PROJE 6
Proje Adı: 3-Benzil-1-(2-Siyanobenzil)-1H-Benzo[D]İmidazol-3-İum Bromür Ve 1,3-Bis((1-Metil-1H-Pirol-2-İl)Metil)-4,5-Dihidro-1H-İmidazol-3-İum Heksaflorofosfat Bileşiklerinin Farede Antidepresan Etkilerinin İncelenmesi
Öğrenci: Hatice Işılay BİRGÜL
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Erkan AKSÖZ
PROJE 7
Proje Adı: 1-(3-Hidroksipropil)-3-(4-Metilbenzil)-1H-Benzo[D]İmidazol-3-İum Klorür Bileşiğinin Farelerde Lokomotor Aktivite Üzerine Etkisi
Öğrenci: Dilber Melisa TAŞTAN
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Erkan AKSÖZ
PROJE 8
Proje Adı: Farelerde Yeni Sentezlenmiş Bileşik Olan 1,3-Di(5-Metiltiyofen-2-İlmetil) Diazepinyum Hekzaflorofosfat’ın Uzaysal Hafıza Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Öğrenci: Fatih DUHAN
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Erkan AKSÖZ
PROJE 9
Proje Adı: `1-(2-Hydroxyethyl)-3-(3-Methylbenzyl)-1H-Benzo[D]İmidazol-3-İum Bromide Bileşiğinin Antitrombositik Aktivitesinin Deneysel İncelenmesi
Öğrenci: Sibel KAPLAN
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Erkan AKSÖZ
PROJE 10
Proje Adı: Yeni Sentezlenen 2-Merkaptobenzimidazol Türevi Bir Bileşiğin Anksiyolitik Etkisinin İncelenmesi
Öğrenci: Beyza KAHRAMAN
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Erkan AKSÖZ
PROJE 11
Proje Adı: Laurus nobilis L. ekstraktını kullanarak ZnO ve Ag nanopartiküllerin sentezi ve akciğer kanser hücre hattına (A549) karşı etkilerinin incelenmesi
Öğrenci : Cennet Çırrık, Aleyna Ezer
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Firdevs MERT SİVRİ
PROJE 12
Proje Adı: Catharanthus Roseus ekstraktını kullanarak Ag, Au ve Au/Ag bimetalik nanopartiküllerin sentezi ve meme kanser hücre hattına (Mda Mb 231) karşı etkilerinin incelenmesi
Öğrenci : Emel İşbilir
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Firdevs MERT SİVRİ
PROJE 13
Proje Adı: Prunus Avium 0900 Ziraat ekstraktını kullanarak Ag ve Au nanopartiküllerin sentezi ve akciğer kanser hücre hattına (A549) karşı etkilerinin incelenmesi
Öğrenci : Aleyna Ezer, Cennet Çırrık
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Firdevs MERT SİVRİ
PROJE 14
Proje Adı: Yeşil kimya yöntemi kullanarak Ag nanopartiküllerinin sentezi ve İnsan sağlıklı akciğer hücre hatları (WL38) üzerindeki toksik etkilerinin incelenmesi
Öğrenci : Maysa Allaberdyyeva
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Firdevs MERT SİVRİ
PROJE 15
Proje Adı: Yeşil kimya yöntemi kullanarak Ag nanopartikülünün sentezi ve karaciğer kanseri hücre hattına (HepG2) karşı etkilerinin incelenmesi
Öğrenci : Esma Uysal
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Firdevs MERT SİVRİ
PROJE 16
Proje Adı: Grup A Streptokokların Neden Olduğu Farenjit Enfeksiyonlarında Etkili, Doğal Boğaz Spreyinin Geliştirilmesi
Öğrenci: Tuba Fedai
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Suna KIZILYILDIRIM
PROJE 17
Proje Adı: Teucrium polium ekstreleri üzerinde farmakognozik araştırmalar
Öğrenci: Mehmet Latif Tevke, Elif Payam
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Semih BULUT
PROJE 18
Proje Adı: Prunus domestica ekstreleri üzerinde farmakognozik araştırmalar
Öğrenci: Cansu Acar, Duygu Türkmen
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Semih BULUT
PROJE 19
Proje Adı: Capsella bursa-pastoris üzerinde farmakognozik araştırmalar
Öğrenci: Buşra Yamak, Ervin Ceyda Olcay
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Semih BULUT
PROJE 20
Proje Adı: Prunus domestica ekstreleri üzerinde antidiyabetik aktivite araştırmaları
Öğrenci: Ümmügülsüm Dursun, Menal Çeviren
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Semih BULUT

Yayın Tarihi: 21/03/2023
Okunma Sayısı: 471