Radyofarmasi AD

Radyofarmasi Anabilim Dalı

Nükleer tıpta görüntüleme ve tedavi amacıyla kullanılan; yapılarında radyoaktif kısım içeren farmasötik dozaj şekillerine “Radyofarmasötik” denir. Radyofarmasötiklerin formülasyonu, geliştirilmesi, hazırlanması, işaretlenmesi (radio labelling), kalite kontrolü, kayıtlarının tutulması ve hastaya uygulanmasına kadar geçen süreçten sorumlu eczacılık dalına “Radyofarmasi” ve bu işlerle uğraşan eczacıya “Radyofarmasist (Nükleer Eczacı)” denir.

Radyofarmasötiğin hastaya verilmesini takiben radyonüklitten yayılan radyasyon detektörlerle belirlenip, bilgisayar aracılığı ile görüntüye dönüştürülür. Radyofarmasötiklerin organizmadaki dağılımının görüntülenmesi ile anatomik bilgiler, dağılımın zamana göre değişikliklerinin saptanması ile de fizyolojik bilgiler elde edilir. Ayrıca radyofarmasötikler, çeşitli hastalıkların tedavisi ve farmasötik dozaj şekillerinin geliştirilmesi amacı ile de kullanılmaktadır.

Radyofarmasi Anabilim Dalı Araştırma Alanları

·         Yeni radyofarmasötiklerin geliştirilmesi, kalite kontrollerinin yapılması, kullanıma hazır liyofilize kitlerinin hazırlanması.

Yayın Tarihi: 22/09/2020
Okunma Sayısı: 192