Klinik Eczacılık AD

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı (Genel Tanıtım)

Amerikan Klinik Eczacılık Koleji (ACCP), klinik eczacılığı akılcı ilaç kullanımının bilimi ve pratiği ile ilgilenen eczacılık alanı olarak tanımlamıştır. Klinik eczacılık, hastanın ilaç tedavisini en uygun şekilde düzenlemek ve sağlığı korumayı, iyileşmeyi ve hastalığı önlemeyi sağlamak amacıyla eczacı tarafından sunulan, hasta bakımını kapsayan bir sağlık bilimi alanıdır. Klinik eczacı rutin olarak ilaç tedavisinin değerlendirir ve hasta ve sağlık personeline önerilerde bulunur. Klinik eczacılar, ilaçların güvenli, uygun ve maliyet-etkin şekilde kullanımı için bilimsel olarak sağlam bilgi ve danışma kaynağıdır. 

Hasta eğitimi, hasta danışmanlığı, farmasötik bakım, akut ve kronik hastalıkların tedavisinde klinik eczacının rolü, halk sağlığında eczacının rolü, ilaç ve tedavi izlemi, rasyonel ilaç kullanımı, farmakoekonomi, onkoloji eczacılığı, hastane eczacılığı, ilaç yan etkileri, etkinlik karşılaştırmaları vb. çalışmalar Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nın başlıca araştırma alanlarını oluşturmaktadır. Çalışmalar genellikle hastalarla ve/veya eczacılarla, hastane veya serbest eczanelerde yapılmaktadır.

Anabilim Dalı Tarafından Verilen Dersler;

Zorunlu Dersler

·         Klinik Eczacılık I

·         Klinik Eczacılık II

·         Akılcı İlaç Kullanımı

 

Akademik Kadro

1- Dr. Öğr. Üyesi Aslınur ALBAYRAK

2- Arş. Gör. Kayhan Nuri CENGİZ