Farmasötik Toksikoloji AD

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Toksikoloji, çevremizde bulunan veya vücuda alınan kimyasal ajanların zararlı etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Toksik maddelerin kaynakları, özellikleri, organizmaya giriş yolları, etki mekanizmaları, toksik dozları, canlı organizmada uğradıkları değişim ve etkileri, zehirlenmelerin tedavileri, toksik maddelerin izolasyon ve analizleri toksikolojinin çalışma alanlarıdır. Toksikoloji bilimi, kimyasal maddelerin advers etkilerinin hücresel, biyokimyasal ve moleküler mekanizmalarını araştırır ve bunlara bağlı riskleri ortaya koyar. Bu kapsamda, klinik toksikoloji, çevresel toksikoloji, endüstriyel toksikoloji, adli toksikoloji, analitik toksikoloji ve ekotoksikoloji gibi alt dallar ortaya çıkmıştır. Farmasötik toksikoloji anabilim dalı olarak, eğitim sürecinde öğrencilere bu alanlardaki temel bilgilerin öğretilmesi ve mesleki olarak uygulanması konusunda yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Anabilim dalımız tarafından;

  • Farmasötik Toksikoloji I,
  • Farmasötik Toksikoloji II,
  • Farmasötik Toksikoloji Laboratuvarı I
  • Farmasötik Toksikoloji Laboratuvarı II,
  • Hamilelik, Çocukluk ve Yaşlılık Döneminde İlaç Kullanımının Toksikolojik Önemi,
  • Çevresel Toksikoloji,
  • Kozmetik Preparatlar ve Kullanımına Bağlı Toksisite Riski dersleri verilmektedir.

 

Akademik Kadro:

1- Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Emre ARICAN

2- Dr. Öğr. Üyesi Özlem BATU

3- Arş. Gör. Müberra ÖZCAN