Farmasötik Teknoloji AD

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı (Genel Tanıtım)

Farmasötik Teknoloji, doğal, yarı sentetik ve sentetik etkin ve yardımcı maddeler kullanılarak mümkün olan en dayanıklı, etkili, güvenli ilaç şeklinin geliştirilmesi ile ilgilenen bilim dalıdır. Departmanımızda farmasötik alanda kullanılan formülasyonlar geliştirilmekte, bu formülasyonlara ilişkin gerekli analiz, test ve kalite kontrol çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Gerekli durumlarda yeni analiz ve test yöntemleri de geliştirilebilmektedir.

Anabilim dalımızın misyonu, eczacılık alanında tüm eczacı adaylarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim sağlamak, bu alanda bilimsel araştırmalar yapmak ve uzman, bilim insanı, akademisyen yetiştirmektir.

Anabilim dalımızda; temel farmasötik dozaj formlarının hazırlanmasına yönelik Farmasötik Teknoloji I,II, III, IV teorik ve pratik dersleri 5. yarıyıldan itibaren, birbirini takip eden 4 yarıyıl içerisinde verilmektedir. Ayrıca 8. yarıyılda Kozmetoloji dersi teorik olarak müfredat dahilinde öğrencilere verilerek kozmetik ürünlere ilişkin ayrıntılı bilgiye sahip olunması hedeflenmektedir.

Anabilim Dalımız, bünyesinde 2 adet bilim dalını barındırmaktadır. Bunlar: Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı ve Kozmetoloji Bilim Dalı’dır. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı’nda; Temel Farmakokinetik, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik seçmeli dersleri verilmektedir.

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma Alanları

·         Önformülasyon ve Formülasyon Çalışmaları

·         Katı Dozaj Şekilleri (Tabletler, Kapsüller, Kaplı tabletler vb.)

·         Dispers Sistemlerin (Emülsiyonlar, Süspansiyonlar) Formülasyonu ve in vitro İncelenmesi

·         Nanoformülasyonlar (Nanosüspansiyonlar vb.)

·         Transdermal Terapötik Sistemler (TTS)

·         İlaç Üretim ve Test Yöntemleri Konusunda Çalışmalar

·         Stabilite Çalışmaları

·         İlaçta Patent Çalışmaları

·         İlaç Endüstrisinde Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Ölçek Büyütme Çalışmaları

·         İlaç Endüstrisinde İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP)

·         Kontrollü Salım Sağlayan Sistemler

·         İlaç Taşıyıcı Nanosistemler

·         Hedeflendirilmiş İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Formülasyonu ve in vitro İncelenmesi

 

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı Araştırma Alanları

·         Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik

 

Kozmetoloji Bilim Dalı Araştırma Alanları

·         Kozmetik Ürün Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve in vitro Karakterizasyonları

·         Kozmetik Ürün Testleri ve Güvenlik Değerlendirme Çalışmaları

 

Akademik Personel

1- Dr. Öğr. Üyesi Sıla GÜLBAĞ PINAR

2- Arş Gör. Meryem KAPLAN

Yayın Tarihi: 22/09/2020
Okunma Sayısı: 368