Farmasötik Kimya AD

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Farmasötik kimya, ilaç etken maddesinin tasarımını, sentezini, yapı aydınlatmasını, miktar tayinini, yapı etki ilişkilerini, metabolizmasını, inceleyen bir bilim dalıdır. Daha etkili, daha az yan etkili ve daha az toksik olan ideal ilacı geliştirmeyi amaçlar. Geliştirdiği ilaç etken maddesinin etkisinin araştırılmasını da farmakoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi bilim dalları ile beraber çalışarak saptar. İlaç etken maddesinin ADMET (absorbsiyon, dağılım, metabolizma, eliminasyon ve toksisite) özelliklerini inceler.  Farmasötik kimya çalışması genellikle laboratuvar ortamında yapılır. Farmasötik kimyayı öğrenip incelemek, öğrencilerin hayat kurtaran ilaçları geliştirerek başkalarına yardım etmelerine olanak tanır. Farmasötik kimya ayrıca ilaç etken maddesinin farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini de inceler ve bunlar, ilaçların vücut üzerindeki etkilerini öğrenmek için önemlidir.

Anabilim Dalımız tarafından;

  • Farmasötik Kimya I,
  • Farmasötik Kimya II,
  • Farmasötik Kimya III,
  • Farmasötik Kimya IV,
  • Farmasötik Kimya Laboratuvarı I,
  • Farmasötik Kimya Laboratuvarı II,
  • Farmasötik Kimya Laboratuvarı III,
  • Farmasötik Kimya Laboratuvarı IV,
  • Medisinal Kimyada Bilgisayar Uygulamaları,
  • Medisinal Kimyada Biyoenformatik ve İlaç Metabolizması dersleri verilmektedir.

 

Akademik Kadro

1- Doç. Dr.  Begüm EVRANOS AKSÖZ

2- Dr. Öğr. Üyesi Muhammed TILAHUN MUHAMMED

3- Dr. Öğr. Üyesi Emre Kadir AYAN

4- Arş. Gör. Dr. Gülnur ARSLAN

5- Arş. Gör. Necipcan DEMİR