Farmasötik Botanik AD

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Bitkilerle tedavinin önem kazandığı günümüzde ilaç hammaddesi olarak kullanılan bitkileri eczacı adaylarının yakından tanıması ve bilmesi anabilim dalımızın öncelikli hedeflerindendir.  Tıbbi, zehirli ve yararlı bitkilerin tayini, anatomik ve morfolojik özellikleri ile yayılış alanları;  tıbbi bitkilerden elde edilen droglar, etkileri ve etkili bileşikleri;  tıbbi bitkilerin biyolojik aktiviteleri; bitkisel drogların morfolojik ve mikroskobik analizi; zengin Türkiye florası ve bu floraya paralel olarak gelişen köklü etnobotanik bilgi birikiminin incelenmesi anabilim dalımızın araştırma alanları içerisinde yer almaktadır.

Anabilim Dalı tarafından verilen dersler;

Zorunlu Dersler

  • Farmasötik Botanik
  • Farmasötik Botanik Laboratuvarı

Seçmeli dersler

  • Etnobotanik
  • Tıbbi Bitkilerin Tarihçesi
  • Etnofarmasi
  • Drogların Hazırlanması, Makroskopik ve Mikroskopik İncelenmesi
  • Türkiye'nin Endemik Bitkileri 
  • Türkiye'nin Zehirli Bitkileri

 

Akademik Kadro

1- Doç. Dr. Gülsen KENDİR

2- Arş. Gör. Ahmet Ozan CENGİZ