Farmasötik Biyoteknoloji AD

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Farmasötik biyoteknoloji, hayvansal, bitkisel ve mikrobiyal organizmalardan ya da bunların kısımlarından ürün elde etmek için biyoteknolojik yöntemlerin kullanılmasıdır. Farmasötik çevrelerde, “biyolojik ürünler” genellikle kandan elde edilen tıbbi ürünleri, aşıları, toksinleri ve alerjen ürünlerini belirtirken, 'Biyoteknolojik ürünler” çok daha geniş ve köklü bir anlama sahiptir. Temel olarak, ticari ürünlerin üretimi için, içinde biyolojik sistemlerin (örneğin hücreler veya dokular) veya biyolojik moleküllerin (örneğin enzimler veya antikorlar) kullanılmasını belirtir. Biyofarmasötikler veya biyoteknolojik ürünler, onaylanmış veya geliştirilmekte olan genetik mühendisliği yoluyla üretilen proteinler olarak kabul edilirken, bu terimler son yıllarda nükleik asit bazlı, yani deoksiribonükleik asit (DNA) veya ribonükleik asit (RNA) bazlı ürünleri ve tam hücre bazlı ürünleri de kapsamaktadır.

Yeni terapötik ilaçların tasarlanması, tıbbi testler için diagnostik ajanların geliştirilmesi, gen tedavisi, rekombinant DNA teknolojisi, peptit ve proteinlerin üretimi ve formülasyonu, DNA aşıları, monoklonal antikorlar ve bunların taşıyıcı sistemlerinin geliştirilmesi Farmasötik Biyoteknolojinin başlıca çalışma alanlarıdır.

 

Anabilim dalımız tarafından şu an verilmekte olan dersler;

 

  • Farmasötik Biyoteknoloji,
  • Rekombinant DNA Teknikleri            ,
  • Bitkisel Biyoteknoloji

 

Akademik Kadro

1- Dr. Öğr. Üyesi Tunhan DEMİRCİ

Yayın Tarihi: 22/09/2020
Okunma Sayısı: 288