Farmakoloji AD

Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji, temel olarak, canlı organizmalarda ilaçların ve ilaç olmaya aday moleküllerin etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Preklinik olarak, deney hayvanlarında oluşturulan hastalık modellerinde ilaç etken maddelerinin etkileri incelenir. Klinik düzeyde ise hastalıkların tanı ve tedavisinde ilaç kullanımı, ilaç yan tesirleri ve kişiye özgü farklılıklar araştırılır. Bu araştırmalar kapsamında, Farmakokinetik, Farmakodinamik, Farmakovijilans ve Farmakogenomik gibi alt dallar ortaya çıkmıştır. Anabilim dalımızda, öğrencilere eğitim sürecinde bu konular ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi ve yeni gelişmeleri takip edebilecekleri bir altyapı kazandırılması amaçlanmaktadır.

Anabilim dalımız tarafından 4 dönem boyunca;

  • Farmakoloji I,
  • Farmakoloji II,
  • Farmakoloji III
  • Farmakoloji IV 

seçmeli olarak;

  • İlaç Etkileşimleri,
  • Özel Durumlarda İlaç Kullanımı,
  • Madde ve İlaç Bağımlılığı dersleri verilmektedir.

Ayrıca ikinci sınıf programında bulunan Fizyoloji dersi de anabilim dalımız tarafından verilmektedir.

 

Akademik Kadro

1- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Aslı BEDEL

2- Dr. Öğr. Üyesi Erkan AKSÖZ

3- Dr. Öğr. Üyesi Nasıf Fatih KARAKUYU