Eczacılık İşletmeciliği AD

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Eczacılık İşletmeciliği ve Sosyal Eczacılık ile ilgili meslek uygulamalarındaki hayati konularda öğrencilere yetkinlikler kazandırmaya çalışmaktadır. Eczacılık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu, eczacılık hizmetlerinin uygulama alanlarında toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumda ilaç kullanımı davranışlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, eczacılık mevzuatı ve hukuku, eczacılık deontolojisi ve meslek etiği, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık, ilaç ekonomisi ve politikalarının farmakoepidemiyolojik, farmakoekonomik yöntemler ışığında izlenmesi, değerlendirilmesi konuları bu Anabilim Dalı’nın önemli çalışma alanlarıdır.

 

  • Eczacılığa Giriş ve Terminoloji,
  • Eczacılık Tarihi ve Deontoloji,
  • Eczacılık Mevzuatı,
  • Eczacılık işletmeciliği ve benzeri konular ile ilgili çeşitli dersler bu Anabilim Dalı tarafından verilmektedir.