Biyokimya AD

Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya, hem biyoloji hem de kimyanın alt disiplinidir. Bitki, hayvan ve mikroorganizma gibi canlıların yapı ve bileşenlerini ve canlının yaşamı boyunca gerçekleşen kimyasal süreçleri moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya sağlık ve yaşam bilimlerinden temelini alarak zaman içerisinde genetik ve adli tıp gibi yeni bilim dallarının oluşmasını sağlayan multidisipliner bir alandır. Günümüzde, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, enzim biyolojisi ve biyoteknoloji gibi geleneksel disiplinlerin yanı sıra genomik, proteomik ve biyoinformatik gibi daha yeni bilimsel alanları da içerisine almaktadır. Biyokimya çalışmalarında organik, anorganik, analitik kimya ve ileri moleküler biyoloji teknikleri ile iç içedir. Organizmanın normal ve patolojik durumlarındaki protein, RNA ve DNA düzeylerinde gözlenen farklılıkların belirlenmesi, Biyokimya biliminin temel konularını oluşturmaktadır. Bu nedenle, hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenlerin giderilmesinde kullanılacak ilaçların tasarımında ve hedef yerlerinin saptanmasında Biyokimya bilimi önemli bir rol oynamaktadır.

 

Anabilim dalımız tarafından yürütülen lisans derslerinde, öğrencilere canlı ile ilgili fizyolojik ve patolojik olayların ve ilaç etkisinin anlaşılabilmesi için gereken temel biyokimya eğitiminin teorik ve pratik olarak aktarılması amaçlanmaktadır. Lisans eğitimimizde, ileri düzeyde verilen teorik ve pratik dersler ile öğrencilere temel biyokimyasal ve moleküler biyolojik teknikler, hastalıkların tanısı ve izlenmesinde kullanılan testler, bilimsel olarak donanımlı araştırmacı ve akademisyen niteliklerini taşıyan Eczacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hastalıkların tanısı ve izlenmesi amacıyla biyolojik materyaller üzerinde yapılan biyokimyasal testler ve bu testlere girişim yapan ilaçlar da tanıtılmaktadır.

 

Anabilim Dalı Araştırma Alanları

Hücre ölüm mekanizmaları
Ubikitinasyon, ubikitin aracılı protein yıkım yolağı, proteozomal yıkım
Otofaji
DNA hasarı
Kanser biyolojisi, Telomeraz aktivitesi
Hormonal regülasyonlar
İlaç aday moleküllerin biyolojik aktivite çalışmaları ve etki mekanizmalarının aydınlatılması
Çeşitli patolojik durumlarda serbest radikallerin etkileri, oksidatif stres mekanizmaları, antioksidan sistemler, antioksidan moleküller, oksidatif DNA hasarı
İn vivo deney hayvan çalışmaları
Yeni protein saflaştırma tekniklerinin geliştirilmesi
İlaç-enzim etkileşimleri, enzim inhibisyonu ve metaloenzimler
İmmobilzasyon çalışmaları

 

Akademik Kadro

1- Doç. Dr. Yalçın ERZURUMLU

2- Dr. Öğr. Üyesi Başak GÖKÇE

3- Arş. Gör. Yağmur DOĞANLAR