Analitik Kimya AD

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Vizyon

Analitik Kimya Ana bilim dalının araştırma faaliyeti, çoğunlukla kromatografik, elektroforetik, spektrofotometrik ve elektrokimyasal teknikleri kullanılarak ilaç etken maddelerinin düşük konsantrasyon seviyelerinin seçici tespiti, kantitasyonu ve izlenmesi için analitik metotların geliştirilmesi, optimizasyonu ve doğrulanması üzerine odaklanmıştır. Ayrıca ilaç endüstrisi ve kalite kontrol alanında topluma iyi hizmet verebilmek için gelişmiş aletli (enstrümental) analiz teknikleri kullanarak ve uluslararası yayınlara atıfta bulunarak farmasötik analiz tekniklerindeki yeni gelişmeleri takip etmeyi amaçlamaktadır.

Misyon

Analitik Kimya Ana bilim dalının amacı, öğrencilere ilaçlar da dahil olmak üzere inorganik ve organik maddelerin kimyasal ve aletli (enstrümental) analiz tekniklerini öğretmek için sağlam ve yeterince geniş teorik ve metodolojik temeller sağlamaktır.

Anabilim Dalı tarafından verilen dersler;

Lisans Dersleri

  • Analitik Kimya I
  • Analitik Kimya Laboratuvarı I
  • Analitik Kimya II
  • Analitik Kimya Laboratuvarı II

 

Akademik Kadro

1- Prof. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

2- Arş. Gör. Ümran SOFU AKDAĞ