16 Aralık 2018 Pazar

Tarihçe

11005 defa okundu

TARİHÇE

Eczacılık Fakültesi 16.03.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak  (2012/2972 karar sayısı)   2809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile üç bölüme bağlı anabilim dalları ile kurulmuştur. Fakültemizde -Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Farmakognazi Anabilim Dalı, Farmasötik Toksikoloji, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, Farmakoloji Anabilim Dalı) -Eczacılık Teknolojisi Bölümü (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Biyofarmasötik ve Farmakokınetik Anabilim Dalı, Kozmetoloji Anabilim Dalı, Radyofarmasi Anabilim Dalı, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı) - Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü (Analitik Kimya Anabilim Dalı, Biyokimya Anabilim Dalı, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı) bulunmaktadır.